Adventskalendern 2022 med tema hälsa är avslutad

Lucka 15 Att vara med i en grupp

https://app.binogi.se/l/att-vara-med-i-en-grupp - Länk till filmen på vår webbplats
Att vara med i en grupp - Det ligger i människans natur att tillhöra och söka sig till grupper. När våra intressen förändras eller fördjupas, när vi bor på olika platser och träffar nya människor, fortsätter vi att hitta grupper och bilda nya. När vi gör det lär vi oss mer om vilka vi är och hur vi kan vara oss själva – både inom och utanför våra grupper.

● Vilka olika grupper tillhör du?
● Hur kan grupper påverka dig som individ? I positiv mening/negativ mening?
● Hur känns det då det blir meningsskiljaktigheter i/mellan dina grupper? Hur gör du då?
● Hur kan skolan stödja elever att hitta sig till en gemenskap och känna sig inkluderad?
Dagens frågor är hämtade från vår lärarhandledning om hälsa och välbefinnande. Se den och våra andra lärarhandledningar på https://www.binogi.se/lararhandledningar


Oops, något är fel. Misstaget är markerad med rött.

Luckan är stängd!


Villkor

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR-lagen. Vi kommer att använda din epost för att kontakta dig med mer information om Binogi och Språkprojektet. Vill du veta mer så kan du kontakta oss på support@binogi.se